BEL ONS 088-0204000

FAQ Ondervloeren

Image title

De juiste ondervloer in de juiste situatie

Voor de keuze van een juiste ondervloer zijn een aantal zaken van belang:

 • Met welke ondergrond hebben we te maken? (bijv. beton, zandcement, hout)
 • Welke vloer komt er op? (bijv. tapijt, laminaat of PVC)
 • Welke eisen worden er aan de vloerconstructie gesteld? (bijv. geluidsisolatie og lage warmteweerstand)
 • Hoe dik mag de ondervloer zijn?

Om het wat makkelijker te maken rekening te houden met al deze variabelen hebben we voor u een ondervloerenwijzer gemaakt, waar u door kunt klikken op een keuzemenu om uiteindelijk uit te komen bij de geschikte ondervloeren in een specifieke situatie.


Doortekenen van de ondervloer

Bij het plaatsen van PVC, linoleum of marmoleum is het belangrijk dat de naden van de basisvloer (bijv. plavuizen of houten panelen) of de ondervloer niet zichtbaar zijn in de uiteindelijke vloer. Dit kan opgelost worden door de vloer te egaliseren, maar wanneer dat geen optie is zijn er ook goede ondervloersystemen zoals de Floorfixx of Jumpax die kunnen zorgen voor een goede basisvloer.

Ook bij het leggen van tapijt op een houten ondergrond is het van belang dat er een stevig ondertapijt wordt gebruikt dat er voor zorgt dat de naden niet doortekenen in de uiteindelijk vloer.

In onze ondervloerenwijzer kunt u bij elke situatie de juiste ondervloer selecteren.


Een bestaande vloer renoveren

Voor het plaatsen van een zwevende vloerbedekking zoals laminaat of klik PVC is het van belang dat er een stabiele ondergrond gecreëerd wordt. Bij renovatie van oude vloeren kan het zijn dat je een ongelijke ondergrond tegen komt.

Een zwevende vloer is natuurlijk bij uitstek geschikt om gebruikt te worden na een renovatie om een ruimte binnen korte tijd een totaal andere uitstraling te geven. Zo kan een kamer bijvoorbeeld vaak veel ruimtelijker gemaakt worden door er een lichte laminaatvloer in te plaatsen of kan juist een stijlvolle uitstraling bereikt worden door een donkere PVC vloer te plaatsen. De decormogelijkheden zijn eindeloos.


Ondergrond

Bij een renovatie is het belangrijk om de ondergrond te controleren voordat je een laminaatvloer gaat plaatsen. Er zijn grofweg 4 eisen die gesteld worden aan de ondergrond; deze moet blijvend droog, egaal, schoon en draagkrachtig zijn.

Onder een droge ondergrond wordt verstaan dat er geen restvocht in de ondergrond zit. Bij beton mag het maximale vochtpercentage 2 CM% zijn. Bij anhydriet vloeren mag dit maximaal 0,5 CM% zijn. Wanneer een ondergrond blijvend aan deze maximale waarden voldoet, is een dampdichte ondervloer voldoende om de vorming van condens onder de laminaatvloer te voorkomen.

Een egale basis is belangrijk om beweging en vering in de laminaatvloer te voorkomen en zo de levensduur van de klikverbinding te kunnen garanderen. Kleine verschillen in de ondervloer (maximaal 4mm hoogteverschil op 1 meter lengte) kunnen met bijvoorbeeld een 9mm Parquetfelt opgevangen worden, bij grotere oneffenheden is egalisatie noodzakelijk. Wanneer de ondergrond al mooi vlak is, dan zijn de andere vereisten bepalend voor de keuze van de ondervloer.

De ondergrond moet daarnaast schoon zijn. Want kleine cementkorreltjes, steentjes of zand kunnen later voor irritante kraakgeluiden onder de vloer zorgen. Zorg dus dat de ondervloer helemaal schoon gemaakt wordt voordat de vloer geplaatst gaat worden.

Een laatste belangrijke eis aan de ondervloercontructie is dat deze draagkrachtig is. Een betonvloer moet dus niet te zacht zijn. Dit is eenvoudig te controleren met een kraspen. Daarnaast moet een eventuele houten ondervloerconstructie niet veren, want ook dat kan de levensduur van een vloer verkorten.

Als de ondergrond aan deze 4 eisen voldoet, dan is de zwevende vloer binnen no-time geplaatst en kan een ruimte dus binnen een paar uur een complete metamorfose ondergaan. Het voordeel van een zwevende vloer is daarbij dat dit bij een verandering van smaak of wens na een aantal jaar weer moeiteloos opnieuw gedaan kan worden. Maar door de levensduur van onze vloeren kunnen deze ook gerust 20 jaar blijven liggen.


Ondervloer en vloekoeling

In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van systemen die vloerverwarming en vloerkoeling combineren en er zijn nogal wat vragen rondom het leggen van klikvloeren op deze vloerkoeling vanwege het gevaar op condensvorming. Na overleg met het Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen proberen we hierbij alle vragen en voorwaarden rondom het leggen van PVC en laminaat op vloerkoeling te beantwoorden.

Met name de PVC stroken (ook wel gluedown of dryback genoemd) zijn ideaal voor gebruik op vloerkoelingssystemen omdat ze optimaal warmte en koelte opnemen en verdelen en minimaal isoleren.


Voorwaarden voor het leggen op vloerkoeling

PVC (zowel Dryback als klik) en kliklaminaat mag gelegd worden op vloerkoeling, mits gegarandeerd is dat er geen condensvorming plaatsvindt, dit betekent dat het vloerkoelingssysteem ten allen tijden een hogere temperatuur moet hebben dan de condensatietemperatuur. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de voorwaarden voor het leggen van laminaat en PVC op vloerverwarming.

Er zijn vloerkoelingssystemen die de ruimtetemperatuur registreren en er middels een temperatuurbewaking voor zorgen dat de watertemperatuur in de buizen nooit lager is dan de condensatietemperatuur, wanneer een dergelijk bewakingssysteem niet aanwezig is dient de vloerkoeling zo ingesteld te worden dat de minimumtemperatuur van het systeem 17°C is en daar nooit onder komt.

De installateur van het vloerverwamings- en vloerkoelingssysteem is verplicht het systeem te plaatsen volgens de Euronorm EN1264 en rekening te houden met de warmtedoorlaatweerstand van de gekozen vloerconstructie die de bewoner er op gaat plaatsen.

Bij het plaatsen van vloeren op vloerkoeling en/of vloerverwarming is het van groot belang dat er een vochtscherm wordt aangebracht van tenminste 0,2mm, bij het verlijmen van een dryback of gluedown vinyl is het belangrijk de juiste primer aan te brengen.

Kijk voor de juiste ondervloer bij de te plaatsen vloerbedekking in onze ondervloerenwijzer.


Een goede voorbereiding van de ondergrond is de basis voor een lange levensduur van de vloer

Of het nu renovatie of nieuwbouw betreft, er zijn een viertal belangrijke aandachtspunten die in acht genomen moeten worden bij het beoordelen van de ondergrond waarop de ondervloer geplaatst gaat worden:

 • De ondergrond moet blijvend droog zijn, wat zoveel betekent dat er geen restvocht in de ondergrond mag zitten. Bij het plaatsen van laminaat of een PVC klikvloer op HDF op een betonvloer mag het maximale vochtpercentage bijvoorbeeld 2 CM% zijn (bij vloerverwaming of -koeling maximaal 1,5 CM%) en bij anhydrietvloeren maximaal 0,5 CM% (bij vloerverwarming of -koeling 0,2 CM%). Wanneer een ondergrond blijvend aan deze maximale waarden voldoet dan is een dampdichte ondervloer voldoende om de vorming van condens onder de ondervloer te voorkomen.
 • Een egale ondergrond is belangrijk om beweging en vering in devloer te voorkomen. Bij vering in een laminaat- op PVC-klikvloer kan de klikverbinding gaan kraken of beschadigen. Kleine oneffenheden in de ondergrond kunnen opgevangen worden door een zachtboard ondervloer (Forinnfelt of Parquetfelt 7mm bij oneffenheden tot maximaal 3mm op een meter lengte, Parquetfelt 9mm bij oneffenheden tot 4mm) te gebruiken, bij grotere oneffenheden is egalisatie noodzakelijk. Wanneer een ondergrond al mooi vlak is kunt u in onze ondervloerenwijzer kijken welke ondervloer u het beste kunt gebruiken.
 • De ondergond dient schoon te zijn. Kleine cementkorrels of steentjes kunnen zorgen voor kraakgeluiden of vering in een klikvloer en vuil kan op termijn zorgen voor schimmelvorming. Zorg er dus voor dat de ondergrond al voor het leggen van de dampdichte ondervloer goed schoon is.
 • Tenslotte moet de ondervloerconstructie voldoende draagkrachtig zijn. Een betonvloer mag bijvoorbeeld niet te zacht zijn (controleer dit met een kraspen) en een houten ondervloer mag niet veren.
Wij hebben hier een uitgebreid opstook- en afkoelprotocol op onze website staan.

Foam ondervloeren op rol

Gebruik onder klikvloeren uitsluitend foam ondervloeren met een hoge dichtheid zoals de Ultrafoam of (in geval van vloerverwarming) de Thermo Foam. De goedkopere foam vloeren uit de bouwmarkt hebben vaak een veel lagere dichtheid waardoor er teveel vering in de vloerconstructie komt. Deze vering kan er voor zorgen dat op den duur de klikverbinding verzwakt wordt waardoor er naden in de vloer ontstaan.

Gebruik onder foam ondervloeren zonder dampdichte laag altijd een dampdichte folie. Wanneer de ondervloer zelf wel beschikt over een dampdichte laag, zorg dan dat de naden van de verschillende banen ondervloer ook dampdicht afgesloten worden middels een dampdichte alutape.


Wel of geen dampdichte ondervloer gebruiken

Bij het plaatsen van een vloerbedekking is het allereerst van belang welke eisen de fabrikant stelt aan de ondervloerconstructie. Neem dus altijd de legvoorschriften van de producent door alovorens de vloer te gaan plaatsen.

Zo is het bij laminaatvloeren en PVC klikvloeren vrijwel altijd een garantievoorwaarde dat de ondervloerconstructie damodicht is. Dit betekent dat op beton of zandcement ondervloeren altijd een dampdichte ondervloer geplaatst dient te worden (ook op een verdiepingsvloer). Dit kan een folie in combinatie met zachtboard zijn of een ondervloer met geïntegreerde dampdichte laag. Ook bij een houten ondergrond met ontluchting dient een dampdichte laag geplaatst te worden, alleen houten constructies die al tegen vocht geïsoleerd zijn aan de onderzijde mag juist geen dampdichte ondervloer gebruikt worden omdat dan het hout aan twee zijden afgesloten wordt en gaat verstikken.

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen de bewoners van appartementen moeten voldoen met betrekking tot de geluiddemping van hun vloeren. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft een geluidkeurmerk uitgegeven om duidelijkheid in de markt te scheppen.

Onduidelijkheden

Voor de consumenten in de markt is er veel onduidelijk met betrekking tot contactgeluidsisolatie door het grote aantal verschillende Europese normeringen voor de reductie van contactgeluid. De in Nederland gangbare norm voor hetzelfde ondervloerproduct toont een veel lNSGagere waarde dan wat elders in Europa wordt gehanteerd. De cijfers voor betonvloeren en houten basisvloeren verschillen ook nog eens van elkaar. 

NSG Label

Het NSG-keurmerk toont duidelijk de reductiewaarde en op welke basisvloer het kan worden toegepast. Leveranciers van ondervloeren die gebruik maken van het keurmerk worden door de NSG gecontroleerd op basis van het vereiste onderzoeksrapport. Het keurmerk is vijf jaar geldig. Daarna zal het product opnieuw moeten worden getest in een akoestisch laboratorium. Bij de aanschaf van een ondervloerproduct behoeven consumenten slechts te letten op het keurmerk. Zodoende voldoen ze aan de eisen die gewoonlijk in hun huishoudelijk reglement zijn gesteld. En zelfs als het reglement daarin onvoldoende duidelijk is, wordt verondersteld dat de 10-eis van toepassing is. Zo blijkt uit jurisprudentie.

Lage tonen en houten draagvloeren

Op houten draagvloeren worden producten toegepast die een onvoldoende of soms zelfs een averechtse dempende functie hebben. Daarbij spelen lage tonen een doorslaggevende rol als het gaat om de ervaren hinder. Vaak betoogt men dat het aangeschafte product verkeerd is gelegd. Dat is niet het geval. Het product is op een zware betonvloer getest in het laboratorium. Het daar gevonden getal kan je niet toepassen bij een houten draagvloer. De reden daarvan is dat bij houten vloeren de lage tonen dominant zijn en daar scoort een ondervloerproduct niet of nauwelijks. Soms proberen bewoners dat effect te compenseren door op sokken te gaan lopen. Sommige mensen gaan dan juist op hun hielen lopen en dat bevorderd dan weer het opwekken van dreungeluidern. Bij spelende kinderen gaat het helemaal fout. Bij oude etagewoningen is daarom al snel een bouwkundige aanpak nodig. 


Een overzicht van de geluidsreducerende ondervloeren die in appartementen gelegd kunnen worden vind je hier.

Contactgeluidsisolatie

Wanneer er gesproken wordt over contactgeluidsisolatie wordt bedoeld de geluidsisolatie die een ondervloer geeft richting de onderliggende ruimte. Dit is dus vooral belangrijk voor het geluid in appartementen, flatgebouwen en andere gebouwen waarin huis- of kantooreigenaren boven elkaar wonen.

Loopgeluid en contactgeluid zijn de grootste vorm van hinder in huizen en appartementengebouwen en dat is de reden dat er steeds strengere regelgeving bestaat om het contactgeluid te reduceren. Deze regels liggen in Nederland vast in het Bouwbesluit.

In veel gevallen zal de Vereniging van Huiseigenaren onder verwijzing hiernaar de gewenste contactgeluidisolatie al kenbaar maken, zij dienen zich hierbij ook aan de wettelijke norm van 10dB te houden.


Laminaat en geluid

In het Bouwbesluit staat vast dat wanneer er een vloerbedekking wordt geplaatst deze inclusief ondervloer een reductie van contactgeluid moet geven van 10db Δlin. Deze reductie moet worden gemeten volgens de laatste NEN-BS-EN-ISO 140-8 /71/2 (NPR5079).

Zorg dat u altijd een ondervloer gebruikt die een label draagt van mnimaal 10dB, zodat u de garantie heeft dat de ondervloer aan de Nederlandse regelgeving voldoet. Raadpleeg onze ondervloerenwijzer voor de ondervloer die in uw situatie geschikt is.

Let op: Er zijn vele producten op de markt die hoge dB-waarden (soms wel tot 26 dB) vermelden waarbij niet getest is volgens bovenstaande norm en die derhalve ook geen Nederlands label (van bijvoorbeeld TNO of NSG) dragen. Het betreft hier veelal tests volgens buitenlandse normen waar onbelastte ondervloeren zonder vloerbedekking getest worden en deze waarden geven geen enkele garantie met betrekking tot de NPR5079, omdat deze het verschil in reductie meet tussen een kale betonvloer en de reductie van een betonvloer in combinatie met ondervloer en bovenvloer. Koop dus alleen ondervloeren die voldoen aan de juiste ISO-norm


Ondervloeren voor vinyl

Wanneer je dryback of gluedown PVC (designstroken die verlijmd moeten worden) gaat leggen worden er hele andere eisen aan de ondervloer gesteld dan bij het leggen van een (zwevende) klik PVC vloer. Ook de ondergrond en de eisen aan de vloerconstructie zijn van belang bij de juiste keuze van een ondervloer. De ondervloeren die in uw specifieke situatie het meest voldoen vindt u in de ondervloerenwijzer.


PVC Dryback op een ondervloer plaatsen

In de meeste situaties worden de stroken niet op een ondervloer geplaatst, maar wordt er geëgaliseerd om vervolgens het vinyl op de ondergrond te verlijmen.

Het kan echter zijn dat de situatie er om vraagt dat de vloer zwevend gaplaatst wordt en ook in dat geval zijn er prima oplossingen zoals de Floorfixx ondervloeren.


Ondervloer onder klik PVC

In principe gelden voor klik PVC dezelfde eisen en voorwaarden als voor een laminaatvloer. Doordat de vloer zwevend wordt geplaatst moet de ondervloer er voor zorgen dat de klikverbinding van de vloer langdurig ondersteund wordt. Zorg dus altijd voor een ondervloer van voldoende stevigheid, een te zachte ondervloer zorgt voor speling op deze verbinding, waardoor er naden kunnen ontstaan.


Ondervloeren geschikt voor vloerverwarming

Door het gebruik van de juiste ondervloer die in combinatie met de vloerbedekking voor een maximale warmtedoorlaatweerstand van 0,12 m² K/W zorgt kun je vrijwel alle vloeren op vloerverwaming plaatsen


Verwerkingsvoorschriften op vloerverwarming


Voorbereidingen:

 • Verwarmingselementen (warm water systemen) dienen te zijn ingegoten in de draagvloer
 • Verwarmingselementen dienen tenminste 3cm onder het oppervlak van de basisvloer te liggen
 • Volg alle voorschiften van de installateur van de vloerverwarming en doorloop vóór het leggen van de vloer de opwarmprocedure en test het systeem conform zijn richtlijnen
 • Het vochtgehalte van een cement/betonvloer mag bij vrijwel alle vloerbedekkingen ten hoogste 1,5% (CM-methode) bedragen, bij anhydrietvloeren maximaal 0,2%
 • De maximaal toegestane oppervlakte temperatuur van harde vloeren is 28°C(Tip: Thermostaat in de draagvloer instellen op OFF bij temperaturen boven de 30°C en op ON beneden de 30°C
 • Het effect van de vloerverwarming mag bij zwevende vloerconstructies niet hoger zijn dan 60 W/m² (Tip: Vermenigvuldig de oppervlakte van de ruimte met 60 om het maximum effect van de verwarmingselementen te bepalen. Bij een vloer van 26m² mag het vermogen van de vloerverwarming bijvoorbeeld niet meer zijn dan (26m² x 60 W = 1560) 1560 Watt). Bij verwarmingselementen/-matten moet ruwweg een systeem met een maximum vermogen van 1500 Watt gekozen worden. Voor verwarmingssystemen op basis van water betekent dit dat de installateur van de vloerverwarming dient te berekenen wat de maximale ingaande en uitkomende watertemperaturen kunnen zijn om binnen deze grens te blijven
 • Voor het leggen van zwevende vloeren op basis van HDF of bij het leggen van houten vloeren dient een vochtscherm gelegd worden in de vorm van een dampdichte PE-folie van minimaal 0,2mm dik
 • Check voor de juiste ondervloer in de juiste situatie onze ondervloerenwijzer

Voorwaarden

 • Alle verwarmingselementen van de vloerverwarming moeten uit staan tijdens het leggen van de vloer en de temperatuur van de draagvloer moet tussen de 15°C en 25°C liggen.
 • Er mogen geen verwarmde en onverwarmde delen onder dezelfde vloer liggen zonder dat deze van elkaar gescheiden zijn door een dilatatievoeg. Deze kan worden afgewerkt met een dilatatieprofiel in een bijpassend (hout)dessin
 • Hoogteverschillen in het oppervlak van de draagvloer mogen max. 2mm op 2m lengte bedragen

Gebruik

Let er op dat losse matten of tapijten op de vloer bij het gebruik van vloerverwarming warmte vast kunnen houden en zodoende een ophoping van warmte op één plaats kunnen veroorzaken. Verzeker dat de warmte van een zwevende vloerbedekking nooit te hoog wordt voor de vloerbedekking.

Regulering van de temperatuur na de installatie van een vloer of nadat de vloerverwarming gedurende lange tijd niet aan heeft gestaan:

 • De eerste week moet de verwarming op een lage temperatuur (16-20°C) gezet worden
 • De tweede week kan de verwarming aangepast worden conform de eerder genoemde aanbevelingen

Lamelparket of massief houten vloer

Onder elke houten vloer is een ondervloer onmisbaar. Voor een vol te verlijmen massief houten vloer is het van belang dat de ondergrond goed geëgaliseerd is. Daarop kan dan de Combiflex dubbelzijdig verlijmd als ondervloer gebruikt worden zodat de vloer optimaal geïsoleerd wordt en er een stabiele constructie wordt gecreëerd die het uizetten en krimpen van de vloer op kan vangen.

Bij het leggen van een zwevende duoplank of lamelparket vloer is het van belang dat er een stevige stabiele constructie zonder vering wordt gebruikt, dus een Parquetfelt in combinatie met een dampdichte folie is daar een goede constructie.

Kijk in onze ondervloerenwijzer wanneer er speciale eisen aan de ondervl;oer gesteld worden (denk aan vloerverwarming, geluidsisolatie, enz.).


Ondervloer voor rolwieltjes en rolstoelgebruik

Bij gebruik van tapijt: Gebruik geen dikke zachte ondertapijten met een hoge rolweerstand. Wij adviseren u om hardere stabiele ondertapijten te gebruiken, die u dubbelzijdig moet verlijmen ten gunste van de rolweerstand. Daarnaast bestaat er een risico dat het tapijt gaat weglopen door de rolwielen. Wij adviseren het gebruik van bijvoorbeeld Black Magic, Elegance Black FRof Black Pearl.

Bij gebruik van vinyl: Gebruik SMARTfloor of Floorfixx.

Bij gebruik van PVC stroken: PVC stroken verlijmen op  Floorfixx.

Bij gebruik van laminaat of PVC klikvloeren: Gebruik een stabiele ondervloer met hoge drukweerstand, zoals Parquetfelt, EgalfloorWoodstep en Silverstep. Heeft u ook te maken met de geluidseis van 10 dB? Kies dan voor Parquetfelt 10dB.


Het leggen van tapijt

Er zijn drie methoden om een ondertapijt met tapijt te installeren:
 • spantechniek;
 • dubbelzijdig verlijmen (Double stick);
 • enkelzijdig verlijmen (Single stick). 

Tapijt spannen

Hierbij worden langs de plinten tapijtlatten bevestigd, waartussen het ondertapijt wordt gelegd. Vervolgens wordt het tapijt, waarvan eventueel banen aan elkaar gelast worden, uit één stuk gespannen geïnstalleerd op de tapijtlatten met gebruikmaking van een buisspanner en/of kniespanner.

Voordelen zijn dat het tapijt:

 • geïnstalleerd met behulp van de spantechniek veel comfort en luxe biedt
 • langer mee gaat
 • mooier oogt
 • makkelijk te verwijderen en weer opnieuw te installeren is

Tapijt dubbelzijdig verlijmen

Bij de "Double Stick" methode wordt het ondertapijt op de ondergrond verlijmd (of eventueel in een antisliplijm) en wordt vervolgens het tapijt op het ondertapijt verlijmd. Voordelen:

 • gemakkelijk te installeren
 • geen naspannen nodig
 • het ondertapijt is comfortabel

Bekijk voor het juiste ondertapijt in de juiste situatie onze ondervloerenwijzer.


Tapijt enkelzijdig verlijmen

De "Single Stick" methode is van toepassing op Egalsoft-ondertapijt en tapijt. Egalsoft is voorzien van een zelfhechtende onderlaag. Hierdoor kan Egalsoft direct op de (stofvrije en droge) basisvloer gelegd worden. Op Egalsoft wordt tapijtlijm aangebracht. Daarna wordt het tapijt gelegd. Voordelen:

 • snelle methode van tapijtleggen; 
 • minder lijmverbruik; 
 • Egalsoft is gemakkelijk te verwijderen. Het laat nauwelijks lijmresten op de basisvloer achter.
Laden
Laden