• verkoop@intr.nl
  • 088-0204000

Een nieuwe recycleservice voor verpakkingen

INTR. en Uzin Utz introduceren als eerste in de vloerenbranche een recycleservice voor verpakkingen. Deze innovatieve dienst maakt recycling eenvoudig en bevordert duurzaamheid. Klanten kunnen nu lege kunststof emmers en cans 100% laten recyclen, waardoor we samen werken aan een betere wereld!

04-06-2024
Een nieuwe recycleservice voor verpakkingen

INTR. introduceert samen met Uzin Utz een innovatieve recycleservice voor hun kunststof PP-emmers en HDPE-cans. Dit initiatief is een samenwerking met de leverancier Dijkstra Plastics met hun start-up FIRE-OFF en de Houweling Group. Hiermee wordt het voor klanten van INTR. en Uzin Utz mogelijk gemaakt om lege kunststof emmers en cans terug te leveren, zodat deze 100% gerecycled kunnen worden.

Deze nieuwe recycleservice, die als test bij ons INTR. Point in Hengelo is gestart, stimuleert klanten actief deel te nemen aan het inzamel- en recyclingproces. INTR. is samen met Uzin Utz de eerste in de vloerenbranche die deze dienst aanbiedt aan hun klanten.

Circulair produceren

"In samenwerking met FIRE-OFF willen we samen met onze leveranciers bijdragen aan de grondstoffentransitie. Producenten worden steeds meer verplicht PCR-verpakkingen te produceren, maar de beschikbaarheid van PCR-grondstoffen kan in de toekomst ontoereikend worden, omdat verpakkingen vaak als restafval eindigen," legt Nadine Schuurmans, Medewerker Duurzaamheid van Uzin Utz, uit. "Met FIRE-OFF bieden we niet alleen deze inzamelservice aan onze klanten, maar verzamelen we ook voldoende grondstoffen om nieuwe PCR-verpakkingen te produceren. Het mooie is dat een ingeleverde gebruikte emmer of can, via FIRE-OFF en de leveranciers Dijkstra Plastics en Houweling Group, weer een nieuwe verpakking wordt. Geheel circulair dus."

Toegankelijke en laagdrempelige service

Klanten uit de vloerenbranche kunnen op diverse manieren bijdragen aan het inzamelingsprogramma: door hun verpakkingen in te leveren bij een van onze INTR. Points of door deze zelf te verzamelen. "Dankzij onze INTR. Points is deelname aan het programma nog toegankelijker en laagdrempeliger geworden voor onze klanten," voegt Marketing- en Product Manager Joost Heijnen van INTR. toe.

De pilotfase van het project is al van start gegaan bij ons INTR. Point in Hengelo om verbeterpunten te identificeren en de beweegredenen van klanten beter te begrijpen. Na deze testfase is het plan om de service landelijk uit te rollen.

"We zijn samen verantwoordelijk voor een betere toekomst. Met deze service hopen we onze klanten te inspireren en bieden we hen een eenvoudige manier om bij te dragen aan duurzaamheid," concludeert Joost Heijnen.

Joost Heijnen
Joost Heijnen
Auteur
Contact: